Moldova vizesi almak için, vize@obiturizm.com.tr adresine mail gönderebilir ya da “+90 212 256 90 15” numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 

Moldova Ticari Vize Başvurularında istenen Belgeler ;
– Yeni Çekilmiş 2 Adet Arka Fonu Beyaz Vesikalık Fotoğraf
– Geçerlilik Süresi En Az 6 ay Olan Pasaport
– Şirket Garanti Yazısı Masrafların Şirket Tarafından Karşılanacağını Belirten
– Şirket Faaliyet Belgesi Fotokopisi
– Şirket İmza Sirküleri Fotokopisi
– Şirket Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
– Şirket Vergi Levhası Fotokopisi
– İsime Göre Onaylı Ticari Davetiye Orjinal
– Şirket Banka Defterleri Fotokopi
– Otel, Uçak Bileti Rezervasyonu
– 30,000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

Moldova Hakkında Bilgi:
Moldova Cumhuriyeti, Ukrayna ile Romanya arasında kalan bir ülke. Başkenti Kişinev’dir. İçinden Prut ve Dniester nehirleri geçer
Moldova tarihi boyunca sık sık işgallere maruz kalmıştır. Cumhuriyet’in esası Prut ve Dinyester nehirlerinin arasında tarihi adı Besarabya olan bölgedir. Halen Romanya ve Ukrayna ile iç içe geçmiş olan Moldova toprakları 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir. 1812 yılına kadar 300 yıl, Boğdan eyaleti olarak Osmanlı İmparatorluğuna bağlı olan ve 1812 yılında Osmanlı-Rus Barış Anlaşmasıyla Rusya’nın egemenliğine giren bölge, 1918 yılına kadar Rus İmparatorluğu’nun bir vilayeti olarak kalmıştır. Rusya’nın Kırım Savaşı’nda yenilmesinden sonra Moldova’nın bir kısmı (Güney Besarabya) Romanya’ya geçmiş, ancak Rusya 1878’deki Berlin Kongresi ile bu bölgeyi geri almıştır. I. Dünya Savaşından sonra, 1918’de bölge Romanya’nın eline geçmiş ve 1924 yılında (o dönemde etnik Ukraynalıların hakimiyetinde olan) Dinyester’in doğu yakasında Moldova Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (MÖSSC) kurulmuştur
1939’daki Nazi-Sovyet Paktı’nın imzalanmasından sonra 1940 yılında Sovyetler Birliği Besarabya’yı yeniden ele geçirmiş ve bu bölgenin büyük bir kısmını MÖSSC ile birleştirmiştir. Almanya’nın SSCB’ne saldırması ile SSCB bir kez daha 1941 Temmuz’unda Moldova’yı Romanya’ya vermek zorunda kalmış, ancak Sovyet kontrolü 1944 Ağustos’unda yeniden sağlanmıştır. Moldova’nın şimdiki sınırları Prut ve Dinyester nehirlerinin arasındaki Besarabya denilen tarihi bölgenin SSCB tarafından Romanya’dan alınması ile 1947’de çizilmiştir. Romanya ile ilişkileri kesilmiş, kril alfabesi kullanma zorunluluğu getirilmiş, Rusların ve Ukraynalıların endüstriyel bölgelere büyük çaplı göçleri özellikle desteklenmiştir. 1950’lerde ise binlerce etnik Romen, Orta Asya’ya göç etmek zorunda bırakılmıştır.
1986’da Sovyet Lideri Gorbaçov tarafından uygulanan Glasnost politikası ile birlikte ulusal ve kültürel bağımsızlık için uğraş veren birçok bağımsız politik grup ortaya çıkmıştır. 1990 Şubat’ında Cumhuriyet’in Yüksek Sovyet (Parlamento) seçimleri yapılmıştır. Moldova’nın bağımsızlık ve reformlara yönelik çalışmaları 1990 yılında artmıştır. serbest piyasa ekonomisine geçiş yolunda çalışmalara bu yıl içerisinde başlanmıştır. Yine aynı yılın ilkbaharında yapılan seçimlerde Moldova Halk Cephesi Parlemento’da çoğunluğu sağlamış ve Anayasa’da bir dizi değişiklik yapılmıştır. Pek çok Sovyet Cumhuriyeti’nde tam bağımsızlık, Moskova’daki başarısız darbe girişimi sonucunda kazanılmıştır. Darbenin bastırılmasından sonra Moldova, 27 Ağustos 1991’de bağımsızlığını kazanmıştır. Bu hareketin ardından Ukrayna sınırında gümrük ofisleri açılmış ve Rus askerlerinin Cumhuriyet’ten ayrılması talep edilerek, Moldova Ulusal Ordusu kurulmuştur. 21 Aralık 1991 tarihinde Moldova yönetimi halkın büyük ölçüde karşı çıkmasına rağmen Almatı’da yapılan toplantıda eşit ve kurucu üye olarak Bağımsız Devletler Topluluğu’nun oluşmasına yönelik anlaşmayı imzalamıştır
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra uluslararası sistemin gündemini meşgul eden etnik sorunlar Moldova’nın da gündemini şekillendirecek potansiyel bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Gagoğuzlara verilen özerklik, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra barışçı yolla çözümlenen ilk ve tek etnik sorun olma özelliğini korumaktadır

Moldova Coğrafi Verileri
Moldova Konum: Doğu Avrupa’da, Romanya’nın kuzeydoğusunda yer alır.
Moldova Coğrafi konumu: 47 00 Kuzey enlemi, 29 00 Doğu boylamı
Moldova Haritadaki konumu: Doğu Avrupa
Moldova Yüzölçümü: 33,843 km²
Moldova Sınırları: toplam: 1,389 km
Moldova sınır komşuları: Romanya 450 km, Ukrayna 939 km
Moldova Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
Moldova İklimi: Sert olmayan kışlar, sıcak yazlar
Moldova Arazi yapısı: İnişli çıkışlı stepler, Karadeniz’in güneyinde aşamalı yokuşlar.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Nistru (Dnister) Nehri 2 m
En yüksek noktası: Dealul Balanesti 430 m
Doğal kaynakları: Linyit, fosfatlar, alçıtaşı, işlenebilir toprak
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %54.52
Daimi ekinler: %8.81
diğer: %36.67 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 3,000 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Toprak kaymaları
Coğrafi not: Kara ile çevrili

Moldova Nüfus Bilgileri
Nüfus: 4,466,706 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.28 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -0.23 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 38.38 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 65.65 yıl
erkeklerde: 61.61 yıl
kadınlarda: 69.88 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.85 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS – hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2001 verileri)
HIV/AIDS – hastalığı olan insan sayısı: 5,500 (2001 verileri)
HIV/AIDS – hastalıklarından ölenlerin sayısı: 300 den az (2001 verileri)
Ulus: Moldovalı
Nüfusun etnik dağılımı: Moldovalı/Romen %78.2, Ukraynalı %8.4, Rus %5.8, Gagauz %4.4, Bulgar %1.9, diğer %1.3 (2004 verileri)
Din: Doğu Ortodoksları %98, Museviler %1.5, Baptistler %0.5 (2000)
Diller: Moldovaca (resmi), Rusça, Gagauzca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99.1
erkekler: %99.6
kadınlar: %98.7 (2003 verileri)

Moldova Yönetimi
Ülke adı: Resmi tam adı: Moldova Cumhuriyeti
kısa şekli : Moldova
Yerel tam adı: Republica Moldova
Eski: Moldavia Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Kişinev
Bağımsızlık günü: 27 Ağustos 1991 (Sovyetler Birliğinden ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 27 Ağustos (1991)
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu), EAPC (Avrupa – Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Moldova Ekonomik Göstergeler

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi – 8.971 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH – reel büyüme: %4.6 (2006 verileri)
GSYİH – sektörel bileşim: tarım: %21.5
endüstri: %22
hizmet: %56.5 (2006)
Moldova Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %14.1 (2006 verileri)
Moldova İş gücü: 1.339 milyon (2006)
Moldova İşsizlik oranı: %7.3 ( 2006)
Moldova Endüstri: Gıda, tarım makineleri, beyaz eşya, şeker, bitkisel yağ, ayakkabı, tekstil
Moldova Endüstrinin büyüme oranı: %6.9 (2006 verileri)
Moldova Elektrik üretimi: 1.229 milyar kWh (2005)
Moldova Elektrik tüketimi: 4.203 milyar kWh (2005)
Moldova Elektrik ihracatı: 130 milyon kWh (2005)
Moldova Elektrik ithalatı: 2.9 milyar kWh (2005)
Moldova Tarım ürünleri: Sebze, meyve, şarap, üzüm, şeker pancarı, ayçiçeği çekirdeği, tütün, sığır eti, süt
Moldova İhracat: 1.02 milyar $ (2006)
Moldova İhracat ürünleri: Gıda maddeleri, şarap, tütün, tekstil, ayakkabı, makine
Moldova İhracat ortakları: Rusya %32.9, Romanya %10.6, Almanya %4.5, Ukrayna %9.5, İtalya %12.7, Beyaz Rusya %6.7 (2005)
Moldova İthalat: 2.65 milyar $ (2006)
Moldova İthalat ürünleri: Mineral ürünler ve yakıt, makine ve parça, kimyasallar, tekstil
Moldova İthalat ortakları: Rusya %11.7, Romanya %11.2, Ukrayna %20.9, Almanya %8.3, İtalya %6.6, Türkiye %4.1 (2005)
Moldova Dış borç tutarı: 2.142 milyar $ (2006)
Moldova Para birimi: Moldova Leusu ley (MDL)
Moldova Para birimi kodu: MDL
Moldova Mali yıl: Takvim yılı

Sohbete başlayabilirsiniz
Web Design BangladeshBangladesh online Market