İtalya vizesi;
İtalya Devleti’ne seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları ülkeye giriş yapmak için İtalya Konsolosluğu’na İtalya vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Pasaportlarında çok girişli ve geçerlilik süresi devam eden Schengen vizesi bulunan kişiler, bu vize ile ilk Schengen ülke giriş şartını yerine getirmeleri sebebiyle, İtalya seyahatlerini de bu vize ile gerçekleştirebilirler.
Hususi (Yeşil) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah ve Kırmızı) Pasaport sahibi olan kişiler 180 günlük zaman diliminde 90 günü aşmayan İtalya seyahatlerinde İtalya vizesi başvurusundan muaf tutulmaktadırlar.
Uzun süreli (çalışma, oturum vb.) amaçlarla İtalya’ya seyahat etmek isteyen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşları İtalya vizesi başvurusunda bulunmakla mükelleftirler. Uzun süreli İtalya vize başvuruları doğrudan İtalya Konsolosluğuna ya da İtalya Büyükelçiliği’ne yapılmaktadır.
Kısa süreli İtalya vize başvuruları konsolosluğa doğrudan yapılamamaktadır. Bu yüzden İtalya’ya kısa süreli seyahat etmek isteyen kişiler vize başvurularını İtalya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlara ya da Turizm/Seyahat Acentelerine yapmalıdır.
İtalya Devleti Schengen Anlaşması’na taraf olduğu için Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler arasında bulunmaktadır. Bundan dolayı İtalya Schengen vizesi sahibi kişiler seyahatlerini İtalya’dan başlatmak koşuluyla diğer Schengen ülkelerine de seyahat edebilmektedirler.
İtalya’ya seyahat gerçekleştirecek olan kişiler, İtalya’ya yapacakları seyahat 90 güne kadar ise, İtalya Schengen Vizesi için müracaat etmelidir. İtalya’ya 90 günden daha uzun sürecek sebeplerle seyahat etmek isteyen kişiler ise Uzun Süreli İtalya vizesi müracaatı yapmalıdır.
İtalya Schengen Vizesi;
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında, 1995’te taraf ülkeler arasında dolaşım serbestisi tanıyan Schengen Sözleşmesini imzalamıştır. Bu sözleşmeye taraf olan ülkeler, Schengen Bölgesi dışında kalan ülkelere karşı sınır geçişleri için ortak kurallar uygulayan bir bölge oluşturmuştur.
Schengen Bölgesi toplamda 26 ülkeyi içine almaktadır. Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Liechtenstein, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan hem Avrupa Birliği hem de Schengen Bölgesi üyesidir. İsviçre, İzlanda ve Norveç ise AB’ye üye değildir. Bu ülkeler imzaladıkları özel anlaşmalar vasıtası ile Schengen Bölgesi’ne üye olmuşlardır.
Schengen Bölgesi üyesi ülkelere seyahat edecek olan kişiler, seyahatlerini Schengen vizesi başvurusu yaptıkları ülkeden başlatmak şartıyla, Schengen üyesi diğer ülkelere de aynı vize ile seyahat edebilmektedir.
Schengen vizesi, üye ülkelerin konsoloslukları tarafından kısa süreli (90 günden az olan) seyahatler için verilen vize türüdür.

İtalya Konsolosluğu İtalya Vize Kategorileri
İtalya’ya seyahat etmeyi planlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İtalya vizesi başvurularını, yapacakları İtalya seyahatinin amacına uygun yapmalıdırlar İtalya Konsolosluğu İtalya vizesi türlerini yapılacak seyahatin amacı ve süresi doğrultusunda,
• İtalya Turistik Vizesi
• İtalya Aile Ziyareti Vizesi
• İtalya Ticari Vizesi
• İtalya Oturma Vizesi
• İtalya Çalışma Vizesi gibi kategorilere ayırmıştır.
o İtalya Kısa Süreli Vize (Schengen Vizesi): İtalya’ya, resmi, turistik, ticari, eğitim, tedavi, ziyaret gibi amaçlarla seyahat etmek isteyen kişiler İtalya Schengen Vizesi başvurusu yapmalıdır.
o İtalya Uzun Süreli (Ulusal) Vize: İtalya’da kesintisiz olarak 90 günden fazla konaklaması gereken kişilere (öğrenci, aile birleşimi, çalışma amaçlı) ikamet için verilen vizedir.
İtalya Ekspres vize uygulaması bulunmaktadır. 2014 yılında başlayan bu uygulamaya başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İtalya vize işlemleri 24 saat içinde tamamlanmaktadır.Bu servis için ekstra ücret ödenmesi gerekmektedir.
İtalya Vizesi İçin Gerekli Evraklar
İtalya vizesi başvurularında öncelikle dikkat edilmesi gereken evrak İtalya vize başvuru formudur.İtalya vizesi için başvuru yapacak kişiler vize başvuru formunu Türkçe olarak, büyük harflerle ve eksiksiz doldurmalıdır. İtalya vizesi için başvuruda bulunan kişiler, İtalya Konsolosluğu’na, planladıkları İtalya seyahati ile ilgili olarak seyahatin amacını, seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını ve vize başvurusunda bulunan kişinin Türkiye’ye geri dönme yönündeki motivasyonunu gösterir evraklar ibraz etmelidir. İtalya vize başvuru formu ile diğer evraklarda yer alan bilgilerin birbirini destekler nitelikte, doğru ve tam olması vize başvurusunun olumlu sonuçlanması açısından önemlidir. Seyahatinizin niteliğine uygun vize türüne göre evraklar da değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle İtalya Turistik, Vize, İtalya Ticari Vize, İtalya Aile Ziyareti Vizesi sayfalarımızda bu vize kategorilerinin gerektirdiği evrak listesine ulaşabilirsiniz. İtalya Vize Başvuru Formunu aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
İtalya vizesi Biyometri İşlemi
İtalya vizesi için müracaatta bulunan kişiler, diğer Schengen ülkelerinde olduğu gibi kimlik sahteciliğinin önüne geçilmesi için, vize başvurularının bir parçası olarak Biyometri İşlemi (parmak izi taraması) yaptırmakla yükümlüdür. İtalya vizesi biyometri işlemleri ile ilgili bazı muafiyet durumları söz konusudur.
• Ülke ve Hükümet temsilcileri ve siyasi liderler İtalya’ya gerçekleştirdikleri resmi ziyaretler için biyometri işlemine tabi tutulmazlar.
• 12 yaşın altındaki çocuklardan fiziksel olarak parmak izi almak mümkün olmadığı için bu çocuklar biyometri işleminden muaf tutulmaktadır.
• Fiziksel olarak parmak izi veremeyecek durumda olan kişiler, bu durumlarını destekleyen tıbbi bir rapor ibraz etmek şartıyla biyometri işleminden muaf tutulmaktadır.
Biyometrik veriler 5 yıl boyunca geçerli kabul edilmekte ve saklanmaktadır. Dolayısıyla, son 5 yıl içerisinde herhangi bir Schengen ülkesinden vize almış ve bu işlem sırasında parmak izini vermiş kişiler biyometri işlemine tabi tutulmazlar.
Biyometri işlemleri ile ilgili herhangi bir hata yaşanmaması için parmak izi tespitine giden kişilerin parmaklarında parmak izi tespitinin yapılmasına engel olacak, kesik, hasar ya da süs(kına) bulunmamasına dikkat etmelidir.
Üçüncü ülke vatandaşları için İtalya vizesi
Türkiye’de yaşayan üçüncü ülke vatandaşları İtalya vizesi başvurusunda bulunabilirler. Ancak bu kişilerin başvurularının olumlu sonuçlanması için öncelikle Türkiye’de oturum iznine sahip olmaları gerekmektedir. Bu durum İtalya vizesi için başvuru yapan Suriye ve Irak vatandaşları için de geçerlidir. Bu kişiler Türkçe bilmiyorsa işlemlerini bir tercüman refakatinde yapmalıdır. İtalya vizesi için başvuru yapan kişiler, biyometri işlemine tabi olacakları için başvurularını doğrudan yapmalıdır.
Türkiye’de oturum izni bulunan üçüncü ülke vatandaşları İtalya vizesi başvuruları için İtalya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan ya da Turizm/Seyahat Acentelerinden destek alabilirler. İtalya vizesi başvurusunda bulunacak üçüncü ülke vatandaşları 3 aydan daha uzun süredir Türkiye’de ikamet ediyorlarsa, Türkiye için geçerli ikamet izinlerini de ibraz etmekle yükümlüdürler.
İtalya Vizesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
İtalya vizesi ile hangi ülkelere seyahat edebilirim?
Schengen bölgesine ilk girişinizi İtalya üzerinden yapmak kaydı ile Schengen kapsamındaki 26 ülkeye seyahat edebilirsiniz. İspanya Fransa, Yunanistan, Norveç, Avusturya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Malta, Hollanda, , İsveç, Belçika, Portekiz, Slovakya. Slovenya, Letonya, Litvanya, İsviçre, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İzlanda, İtalya, Polonya, Liechtenstein, Lüksemburg.
Yeşil pasaport sahibiyim İtalya’ya vizesiz seyahat edebilir miyim?
Yeşil pasaport sahipleri 90 güne kadarki İtalya seyahatlerinde İtalya Schengen vizesinden muaftır bu nedenle T.C. Yeşil Pasaport sahipleri vizesiz olarak İtalya’ya seyahat edebilirler. Bununla birlikte Bordo pasaportlar geçerli bir kural olan pasaportun vize bitiminden sonra 3 ay geçerli olması koşulu yeşil pasaportlar için de geçerlidir.
İtalya vizesi kaç günde çıkar?
İtalya vizesi işlemleri, belgeler doğru ve eksiksiz sunulduğu takdirde 5 ila 7 iş günüdür. Unutulmaması gerekir ki vizenin çıkış süresi İtalya Konsolosluğunun yetkisi dahilindedir. Normal şartlarda vize randevusunda mülakat talep edilmezken, İtalya Konsolosluğu gerekli gördüğü takdirde vize başvuru sahibini mülakata çağırabilir. Ayrıca vize çıkış süreleri ek evrak talebi, konsolosluğun yoğunluğu, tatil sebebiyle kapalı olması gibi durumlarda işlem süreleri de uzayabilmektedir.

İtalya Turistik Vize İşlemleri
İtalya Konsolosluğu, İtalya Turistik Vize İşlemleri İçin Hazırlanması Gereken Belgeler
İtalya’ya turistik amaçlı seyahat etmek isteyen TC vatandaşları ve uzun süreli oturum izni sahibi yabancı uyruklu vatandaşlar İtalya turistik vize evraklarını hazırlamalıdırlar. İtalya turistik vize evrakları İtalya Konsolosluğu tarafından belirlenir ve gerektiği durumlarda güncellenebilmektedir. Bu site bilgilendirme amaçlı olmakla birlikte başvurulardan önce gerekli evrak listelerinin Konsolosluk resmi sitesinden teyit edimesi tavsiye olunur. İtalya turistik vize evraklarının eksiksiz şekilde ibraz edilmesi gerekmektedir. Eksik, güncel olmayan e hatalı evraklarla yapılan başvurular ret ile sonuçlanabilmektedir.
• Pasaport: İtalya Turistik Schengen vize başvurularında kullanılacak olan pasaportlar son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin İtalya seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış olmalıdır.
• İtalya Schengen Vize Başvuru Formu: İtalya turistik Schengen vize başvuru sahibi tarafından doldurulacak olan İtalya schengen vize başvuru formu başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin İtalya vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen, ıslak imzalı olarak beyan edilmelidir.
NOT: İtalya turistik vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak İtalya Schengen vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır.
• Biometrik Fotoğraf: İtalya turistik Schengen vize başvurularında kullanılacak fotoğraflar; 2 adet, 3,5×4,5 cm ölçülerinde, İtalya vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış.
• Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi
• Finansal Durumu Gösterir Belgeler: İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır. İtalya Turist vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 5000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır. Ayrıca İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.
• İtalya Vize Dilekçesi: İtalya Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına İtalya konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır. İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, İtalya’ ya ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.
1. Kişi İşveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,
2. Kişi Emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.
3. Kişi Devlet dairesi çalışan ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.
• Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe: İtalya vize müracaatında bulunacak kişi eğer, İtalya seyahati sonrası 2’inci veya 3’üncü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.
• Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler
o Vergi levhası – İtalya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren vergi levhası
o Faaliyet belgesi – İtalya vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.
o Şirketin imza sirküleri – İtalya turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.
o Şirketin ticaret sicil gazetesi – İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.
o Kişinin Çalıştığını Gösterir Belgeler
o İtalya vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.
• Seyahat Amacını ve Gidilecek Ülkeyi Destekleyen Bilgi Belgeleri
o İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişilerin İtalya’ da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. İtalya vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.
o İtalya dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.
o İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Almanya seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.
o İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı İtalya seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.
o İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin İtalya’ da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin İtalya’ da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu.
• İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya’da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası yapılmalıdır.
Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:
Kişi Emekli ise,
• Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)
Kişi Memur ise,
• Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları
Kişi Öğrenci ise,
• Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi,
Kişi Çiftçi ise,
• Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.
Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar
• Kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.
• Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi
• Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.
• Pasaport fotokopileri, İtalya turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri
Vize Reddi
İtalya vize başvurusu, vize için gereken evraklardaki bilgilerin yanlış, eksik, hatalı, tutarsız olması durumunda ret ile sonuçlanabilir. Ancak bu yeni bir başvuru yapmanız için bir engel değildi. Belli bir zaman sonra yeniden başvuruda bulunabilirsiniz. Schengen vizesi reddedildiği durumda vize için ödediğiniz ücreti geri almanız mümkün değildir. Schengen vize ücreti ilgili konsolosluğa veya konsolosluğun akredite ettiği vize merkezine nakit veya kredi kartıyla yapılabilmektedir. 6 ile 12 yaş arası çocukların vize ücretinde indirim yapılırken, 6 yaş altı çocuklardan vize ücreti talep edilmemektedir.
İTALYA TURİSTİK VİZESİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR;
1.İtalya turistik vize başvurularında İtalya Konsolosluğundan randevu almak zorunlu mudur?
İtalya turistik vizesi işlemlerinde randevu alma zorunluluğu vardır. İtalya vize başvurularında randevu alma işlemi online olarak yürütülür ve randevusuz herhangi bir işlem yapılamaz. İtalya Konsolosluğundan telefonla randevu alma işlemi yapılmamakta olup randevular İtalya Konsolosluğu ve İtalya Büyükelçiliği tarafından yetkilendirilen vize başvuru merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.
2.İtalya vize başvurumu randevuya şahsen gelmeme gerek kalmadan yapabilir miyim?
İtalya Schengen vize başvurusunda bulunan kişilerin vize işlemleri şahsen gelmelerine gerek kalmadan Seyahat Acenteniz tarafından yürütülebilir. Schengen kuralları gereği 25 Eylül 2014 tarihinden sonra İtalya veya bir başka Schengen ülkesinden vize almak için parmak izi veren ve vize etiketinde VIS ibaresi bulunan kişiler İtalya vize randevusuna şahsen gelmeden de yapabilirler. Vize başvuru sahibi vize işlemlerini yürütmek üzere yetki yazısı verdiği kişi ve kurum temsilcileri vize başvuru sahibi adına İtalya vize işlemlerinin takibini yapabilmektedir. İtalya vize başvurunuzu şahsen gelmenize gerek kalmadan akredite acenteler aracılığıyla yapabilirsiniz. İtalya’ya 90 güne kadarki kısa süreli seyahatler için yapılacak vize başvurularında konsolosluğa direk başvuru yapılamamaktadır. Başvurular yetkili-akredite turizm seyahat acenteleri ve başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Ancak parmak izi ibrazı (biyometrik veri) verilmesi gerektiği durumda randevuya şahsen gelmeniz gerekmektedir.
3.İtalya turistik vize işlemlerinde parmak izi ibrazı zorunlu mu?
İtalya vizesi işlemlerinde parmak izi verme zorunluluğu vardır. İlk defa Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişiler vize randevusuna gelerek parmak izi ibrazında bulunmalıdırlar. Son 5 yıl içinde aldığı Schengen vizesi için parmak izin veren kişiler vize randevusuna gelecek durumları olmadığında vize başvuruları yetkili aracı kurumlar tarafından da yapılabilmektedir. 25 Eylül 2014 tarihi itibariyle Schengen vize yönetmeliğine göre Schengen vizesi işlemlerinde parmak izi verme (biyometrik veri ibrazı) yükümlülüğü getirilmiştir.
4.İtalya turistik vizesi kaç günde çıkar?
İtalya Konsolosluğu vize departmanı vize başvurularını randevu tarihinden sonra 3 ila 15 iş günü arasında değişen bir sürede sonuçlanmaktadır. Ancak bu süreler başvuru yapılan İtalyan Konsolosluğuna (İstanbul İtalyan Konsolosluğu, İtalya Ankara Büyükelçiliği veya İtalya İzmir Konsolosluğu) göre değişebilmektedir. Resmi tatiller ve başvuru yoğunluğunun olduğu durumlarda ön görülen süre 3 ile 15 iş günüdür. Oturum izni sahibi yabancıların işlemleri daha uzun sürebilmektedir. İtalya vize kararının açıklanma süresi tamamen İtalya Konsolosluğu ve diplomatik misyonlarının yetkisi dahilindedir.
5. İtalya vizesi başvurumu İzmir’den, Edirne’den veya Antalya’dan gerçekleştirebilir miyim? İkamet edilen yerle başvuru yapacağım yer değişiklik gösterir mi?
İzmir’de ikamet eden kişiler başvurularını İzmir İtalya Konsolosluğu vize bölümüne yapabilmektedirler. İtalya Konsolosluğu, İtalya turistik vize işlemlerinde bölge ayrımı uygulamaktadır. Edirne İtalya İstanbul Başkonsolosluğunun görev alanındayken, Antalya İzmir İtalyan Konsolosluğunun görev alanında bulunmaktadır. Kocaeli, Amasya, Erzurum, Erzincan, Tekirdağ, Artvin, Ordu, Bilecik, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Bursa, Sakarya Gümüşhane, Bayburt, Samsun, İstanbul, Çanakkale, Ardahan, Kars, Çorum, Sinop, Edirne, Iğdır, Yalova, Sivas, Kırklareli illerinde ve Trakya bölgesinde ikamet edenler işlemlerini İstanbul İtalyan Konsolosluğundan yapabilmektedirler.
İtalya vize başvurularında, başvuru sahibinin ikamet ettiği veya çalıştığı ile göre yetki alanı ayrımı vardır. Mersin’de ikamet eden bir kişinin vize başvurusunu İzmir Konsolosluğu değerlendirir. İzmir Konsolosluğu görev alanında iller: Adana, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Isparta, Afyon, Aksaray, Bingöl, Mardin, Osmaniye, Şanlıurfa, Siirt, Hakkâri, Hatay, Manisa, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Muğla, Şırnak, Niğde, Tunceli, Kayseri, Karaman, Adıyaman, Ağrı, Aydın, Batman, Burdur, Denizli, Uşak, Van ve Diyarbakır.
Kütahya, Düzce, Eskişehir, Bolu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir’de ikamet edenlerin başvuruları ise İtalya Ankara Büyükelçiliği tarafından kabul edilmektedir.
6.VIP Başvuru ile İtalya vize işlemlerini hızlandırabilir miyim?
İtalya vize işlemlerinde İtalya Konsolosluğu VIP başvuruları kabul etmektedir. İtalya’ya acilen seyahat etmek isteyen kişiler İtalya vize işlemlerinde VIP hizmeti alarak 48 ila 72 saat içinde vizelerini alabilmektedirler. VIP vize hizmeti işlemleri hızlandırmakla birlikte, randevu prosedürüne göre eğer vize başvuru sahibinin son 5 yıl içinde aldığı Schengen vizelerinde onaylı parmak izi(VIS) yoksa parmak izi verme yükümlülüğü vardır. İtalya VIP başvurusunda İtalya turistik vizesi için gerekli evrakların tamamının eksiksiz ibraz edilmesi gerekmektedir.
7.İtalya turistik vize başvurumu ne zaman yapmalıyım?
İtalya vizesi başvurusunun seyahate en geç 15 gün kala yapılması tavsiye olunur. İtalya Konsolosluğu ve İtalya Büyükelçiliği vize departmanı İtalya turistik vizesi sonucuna karar veren tek yetkili kurumlardır ve ön görülen bu süreler Konsolosluğun konjonktür el durumuna göre uzayabilmektedir. Bu nedenle eksiksiz evraklarla başvuru yapmak büyük önem arz etmektedir. İtalya Konsolosluğu vize departmanı başvuru evrakları teslim edildikten sonra destekleyici ek evrak talep edebilir veya gerekli gördüğü durumda vize başvuru sahibini Konsoloslukta şahsen vize mülakatına çağırabilir. İtalya Büyükelçiliğinin ve İtalya Konsolosluğunun mülakat veya ek evrak talepleri vize işlemlerinin sonuçlanma süresini uzatabilmektedir. Seyahat tarihine çok kısa süre kalan kişiler VIP başvuru yaparak İtalya vize başvurularının sonucunu 48 ile 72 saat arasında değişen bir sürede vizelerini alabilirler.
8.İtalya turistik vizesi için pasaport süresi ne olmalıdır?
Pasaportunuzun süresi İtalya vize başvuru formunda belirttiğiniz seyahat bitiş tarihinden sonra en az 3 ay geçerli olmalıdır. İtalya vizesi işlemlerinde eski pasaportlarında ilgili sayfalarının fotokopisi ve pasaportun aslı talep edilmektedir. İtalya turistik vize işlemlerinde kullanacağınız güncel pasaportunuz son 10 yıl içinde çıkarılmış olmalı ve vize etiketinin işlenmek üzere en az 2 adet boş sayfası olmalıdır.
9.İtalya turistik Schengen vize başvurularında uçak veya otel rezervasyonu satın alınması zorunlu mudur? Rezervasyon düştüğü zaman Konsolosluk ret verebilir mi?
İtalya turistik vize işlemlerinde vize dosyasında otel ve uçak rezervasyonlarının bulunması gerekmektedir. Otel ve uçak biletinin satın alınma zorunluluğu yoktur ancak İtalya Konsolosluğu başvuru sahibinin durumuna bağlı olarak satın alınmış uçak bileti ve otel rezervasyonu talep etme hakkına sahiptir. Otel rezervasyonunda birlikte seyahat edilen kişilerin isimleri geçiyorsa, bu kişilere ait pasaportların fotokopilerinin de başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir. Yaptırdığınız otel rezervasyonu düşerse veya bir diğer deyişle seyahat tarihiniz itibari ile geçerliliğini kaybederse vize reddi alabilirsiniz. İtalya Konsolosluğu yetkisi dahilinde uçak ve otel rezervasyonlarının satın alınmış olmasını talep edebilir. Böyle durumlarda vize işlemlerinin takibi büyük bir dikkat gerektirmekte olduğu unutulmamalıdır.
10.İtalyan vizesi işlemlerinde isim ve soyadı değişikliğinde eski isim ve soyadımın bulunduğu pasaportu kullanabilir miyim?
İtalya Konsolosluğu vize departmanı ve İtalya Büyükelçiliği vize bölümü evlilik veya boşanma nedeniyle soyadı değişikliği yapan kişilerin yeni kimlik bilgilerini içeren yeni pasaportlarıyla İtalya vizesi başvurularını yapmalarını talep etmektedir. Eski soyadınızı taşıyan kimlik ve pasaportlar işleme alınmamakta, kimlik bilgileriyle ilgili İtalya vize başvuru, vize talep dilekçesi, pasaport kimlik bölümü ve nüfus cüzdanı gibi evraklarda tutarsızlık tespit edildiğinde başvuru ret ile sonuçlanmaktadır.
12.İtalya Konsolosluğu hangi durumlarda vize mülakatına çağırır?
İtalya vize randevusu evrak teslimini ve biyometrik veri ibrazını içermekle birlikte normal şartlarda mülakat içermemektedir. Ancak bununla birlikte İtalya Konsolosluğu vize departmanı başvuru sahibini mülakata çağırma hakkını saklı tutar. İtalyan Konsolosluğu vize mülakatına, başvuru sahibinin şahsen gitme zorunluluğu vardır. İtalya Konsolosluğu ve İtalya Büyükelçiliği başvuru sahibinin ülkeye geri dönüşünü garanti altına alan İtalya vizesi için gerekli evraklarda yetersizlik gördüğü durumda, belgelerde sunulan bilgilerde çelişki olduğu veya yeterli ikna gücü olmayan vize başvuru dosyalarının sahiplerini Konsolosluk mülakatına çağırabilmektedir. İtalya Konsolosluğu mülakata talebinin yanında başvuru sahibinden eksik veya destekleyici ek evrakları getirmesini de talep edebilmektedir. Önceden alınan Schengen vizelerinin doğru kullanılmamış olması, seyahat amacıyla ilgili İtalya Schengen vize başvuru formunda verilen çelişkili bilgiler, başvuru sahibinin ülkeden göç edeceğine dair bir şüphenin olması, çalışan kişilerin izin sürelerinin uzun olması, çalışmayan kişilerin banka hesaplarının yeterli ancak sponsorsuz seyahat etmeleri, rezervasyonsuz olarak İtalya dışında başka ülkelere seyahat edilmesinin amaçlandığına dair bilgi verilmesi gibi sebepler İtalya Konsolosluğuna çağrılma sebepleri olabileceği gibi doğrudan vize reddi alınmasına yol açabilecek faktörlerdir.

13.AB vatandaşı ile evli olanlar nasıl İtalya vizesi alır?
AB vatandaşının eşi, çocukları (21 yaşından küçük), eşin çocukları ve başvuru sahibini maddi olarak bakmakla yükümlü olduğu 21 yaşından büyük çocuklar, anne, baba, kayınvalide ve kayınpederi akrabalık bağlarını kanıtlayan belgeler ile başvuru yapabilmektedirler. AB vatandaşı ile evli olan kişiler italya turistik vizesi için gerekli evraklara ek olarak tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı, yasal velayeti belgeleyen yasal geçerliliği olan evrakları vize başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.
14.Vizeyi doğru kullanmak ne demektir?
İtalya Schengen vizesinin doğru kullanılması demek vize etiketiyle siz verilen serbest dolaşım hakkının doğru kullanımını içerir. İtalya’dan Schengen vizesi alarak Schengen bölgesine ilk girişin İtalya’dan yapılması, vize etiketi üstündeki kalış süresinin aşılmaması, seyahat amacına (turistik, aile ziyareti veya aile/arkadaş ziyareti) uygun davranılması vizenin doğru kullanımına örnektir. İtalya’dan Schengen vizesi alarak, Schengen bölgesine ilk girişinizi başka bir Schengen ülkesinden yapma hakkınız vardır ancak bu vizenin doğru şekilde bir kullanımı değildir ve sonraki vize başvurularınızın sonucunu riske sokabilmektedir. Seyahat amacının uygun olmayan şekilde davranışlar; örneğin turistik vize ile giriş yaparak ticari faaliyette bulunmak, ülkeye yasa dışı yoldan göç etmeye çalışmak vize reddi alınmasına neden olur. İtalya Schengen vizesi ile İtalya ve Schengen bölgesinde 6 aylık sürede en fazla 90 gün kalabilirsiniz. Vizenizi 1 yıllık veya daha uzun süreli olarak alsanız bu koşul değişmez. Size belirtilen sürede İtalya’dan ve Schengen bölgesinden ayrılmış olmanız gerekmektedir.
15.Uzun süreli İtalya turistik vize nasıl alınır?
İtalya vizesinin sonucuna, ülkede kalış süresine ve Schengen bölgesine giriş sayısına karar veren tek yetkili kurum İtalya diplomatik misyonları İtalya Konsolosluğu ve İtalyan Büyükelçiliğidir. Bu nedenle İtalya vizesinin uzun süreli alımına yönelik öneriler sadece tavsiye niteliği taşımaktadır ve resmi olarak kanıtlanmış veriler değillerdir. Daha uzun süreli vize almak için öncelikle önceki vizelerinizin sayısı ve doğru kullanılmış olması gerektiği tavsiye edilir. Schengen vize başvurusunun en uzun süre kalınacak ülkenin konsolosluğuna yapılması, önceki vizelerin başlangıç ve bitiş tarihlerine riayet edilerek kullanılması, yaptırılan rezervasyonların net olması, seyahat amacını suistimal edecek davranışlardan kaçınılmış olması ve en önemlisi evrakların eksiksiz olarak hazırlanarak evrak takibinin dikkatle yapılması önerilmektedir. Finansal gücünüzü ispat eden belgelerin her yurt dışı seyahatinden sonra ülkenize geri döneceğinizi garanti ve taahhüt eder nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Bütün bunlar harfiyen yerine getirilmesi demek uzun süreli vize alacağınızı garantisini taşımamakta olup İtalya vize işlemlerinde tek yetkili kurum olan İtalya Konsolosluğunun evraklarınızı değerlendirmesine bağlıdır.
16.Çok girişli İtalya Schengen vizesi almak için ne yapılmalıdır?
İtalya vizesinin onayı, süresi, Schengen bölgesine giriş sayısı ve kalış süresine karar veren yetkili tek merci İtalyan Konsolosluğudur. İtalya Konsolosluğu haricinde başka hiçbir kurum vize onayı ve içeriğine dair karar verme yetkisine sahip değildir. Vizeniz onaylandığında vize etiketi üstünde ülkeye giriş sayınızı da göreceksiniz. İtalya ve Schengen bölgesine tek girişli veya çok girişli olarak seyahat edebilirsiniz. Tek girişli vize ile Schengen bölgesine girip ayrıldıktan sonra, yeterli sayıda kalış günü olsa dahi yeniden giriş yapamazsınız. Tek girişli vize ile İtalya ve Schengen bölgesinden ayrıldıktan sonra ancak yeni bir vize başvurusu yaparak seyahat edebilirsiniz. Çok girişli İtalya vizesi almak için yapabileceklerinizi burada tavsiye olarak sunulmaktadır çünkü bu konuda tek yetkili kurum İtalya Konsolosluğu ve İtalya Büyükelçiliğidir. İtalya çok girişli vize alabilmek için evraklarınızın eksiksiz olarak sunulmuş olması, daha önceki Schengen vizelerinizin doğru kullanılmış olması, çok girişli vize talebiniz için geçerli nedenleri evraklarınızla desteklemeniz tavsiye olunur.
17.İtalya Konsolosluğu vize departmanından vize alındıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Vizeniz İtalya Konsolosluğu tarafından onaylandıktan sonra İtalya Schengen vize etiketini dikkatle inceleyiniz. Vizenin bitiş tarihi o tarihe kadar istediğinizi kadar seyahat edebileceğiniz anlamına gelmez, bu nedenle kalış süresine dikkat etmeniz gerekmektedir. Vizenizin çok veya tek girişli olduğuna dikkat ediniz. Tek girişli vize ise “01” ibaresi ile çok girişli vize ise “MULT” ibaresiyle vize etiketinde yer alacaktır.
18.İtalya sınırdan ülkeye giriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Eğer İtalya’dan giriş yapıyorsanız ve en uzun süre kalacağınız Schengen ülkesi İtalya değilse o ülkeye ait otel rezervasyonlarınızın fotokopisini yanınızda bulundurmanız tavsiye olunur. Otel rezervasyonlarınızın ülkeye girişiniz itibari ile geçerli olduğundan emin olunuz. Rezervasyon tarihlerinizi seyahat tarihiniz itibariyle düşmeyecek şekilde organize etmeniz gerekecektir. Unutmayınız ki vize almış olsanız bile İtalya sınır kontrol görevlileri haklı gerekçelerle vize sahibinin ülkeye girişinizi engelleme yetkisine sahiptir.
19.İtalya’dan vize reddi aldım. İtiraz hakkım var mıdır? Tekrar ne zaman başvuru yapabilirim?
İtalya Konsolosluğu vize bölümünde ret aldığınız durumda, vize ret mektubunu aldıktan sonra itiraz dilekçesini doğrudan İtalyan Başkonsolosluğuna veya İtalya Ankara Büyükelçiliğine iletebilirsiniz. İtiraz dilekçesiyle birlikte İtalya Konsolosluğunun dikkate alabileceğini düşündüğünüz ek evrakları da ileterek başvurunuz yeniden değerlendirilmesini talep edebilirsiniz. Vize reddine itiraz dilekçesi başvuru sahibinin adını soyadını ve ıslak imzasını taşımalıdır. Vize reddi aldıktan sonra yeniden başvuru yapmak hakkınız vardır İtalya turistik vizesi için gerekli olan evrakları yenilerek yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Eski başvuru evraklarınıza ek belgeler ekleyerek yeni bir başvuru yapamazsınız. Vize reddinden sonra vize işlemleriniz sonuçlanmış olduğundan bütün evrakları yeniden ibraz etmeniz ve vize ret mektubunda belirtilen noktalara özellikle dikkat ederek evrak takibini yapmanız gerekecektir.
20.İtalya Konsolosluğundan vize reddi alırsam ödediğim ücretin geri iadesi olur mu?
Vize reddi aldığınız durumda vize harç bedelleri ve vize başvuru merkezi işlem ücretlerinin geri iadesi yapılmamaktadır.
21. İtalya Schengen vizesi olan pasaportumu kaybettim, yeni pasaport aldığımda vize hakkım geçerli olur mu?
Geçerli Schengen vize etiketi bulunan pasaportunuzu kaybettiğiniz durumda vizeniz geçerliliğini kaybeder. Pasaportunuzu yenilerek yeni bir vize başvurusu yapmanız gerekecektir.
22. İtalya turistik vize işlemlerinde seyahat amacının vize ile nasıl bir ilişkisi var?
Vize türünüz seyahat amacınıza uygun olmalıdır. İtalya turistik vize veya aile ve arkadaş ziyareti vizesi ile İtalya’da ticari faaliyette bulunamazsınız veya turistik vize başvuru yaptığınızda başvuru formunda konaklama bilgisini aile veya arkadaşınızın adresi olarak göstermeniz vize reddi almanıza sebebiyet verebilmektedir. Seyahat amacınız aile ve arkadaş ziyareti, turistik veya ticari vize talebi şeklinde olabilir. Seyahat amacınızı aşan davranışlar sonraki vize başvurularında sorun yaşamanıza neden olabilmektedir. Bu anlamda italya vize başvuru formu, İtalya vize talep dilekçesi, şirket yazısı gibi vize talebini içeren form ve dilekçelerde tutarlı bilgiler sunmanız tavsiye olunur.
23. İtalya turistik vizesi alarak başka ülkeden giriş yapabilir miyim?
Bu vizenin yanlış şekilde kullanılmış olduğu anlamına gelir. Öncelikle giriş yapmanız gereken ülke İtalya olmalıdır. Ayrıca başka bir Schengen ülkesinden giriş yapmak istediğinizde ülke sınır kapısında ülkeye girişinize izin verilmeyebilir. Eğer İtalya’nın da içinde olduğu bir tur programıyla seyahat edecekseniz ve en uzun süre kalacağınız ülke İtalya ise seyahat planınızı vize talep dilekçenizde izah ederek ve giriş çıkış yapacağınız diğer ülkeleri de belirterek başka bir ülkeden giriş yapabilirsiniz ancak yeniden belirtmekte fayda var ki seyahat planı detaylarınızı (otel rezervasyonu, seyahat biletleri vb.) vize başvurunuzda belirtmeniz gerekmektedir.

Ticari Vize İşlemleri
İtalya Konsolosluğu, İtalya Ticari vize başvuruları için hazırlanması gereken evrak ve belgeler,
İtalya’ya ticari amaçlı faaliyet kapsamında seyahat edecek kişiler İtalya ticari vize evraklarını hazırlamalıdırlar. İtalya’ya ticari faaliyet, konferans, iş görüşmesi, iş toplantısı, fuar katılımı, sektör el fuar etkinliklerine katılım gibi amaçlarla yapılan seyahatlerdeki vize uygulaması İtalya ticari vize kapsamında yer almaktadır. İtalya ticari vize işlemlerinde İtalya’da etkileşim içinde bulunulan İtalyan firma yetkilerinden vize davetiyesi alınmalıdır. İtalya ticari vize evraklarının italya Konsolosluğunun belirlediği kriterler çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir.
• Pasaport: İtalya Ticari Schengen vize başvurularında kullanılacak pasaportlar son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin İtalya seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış olmalıdır.
• İtalya Schengen Vize Başvuru Formu: İtalya Ticari Schengen vize başvuru sahibi tarafından doldurulacak olan İtalya Schengen vize başvuru formu başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin İtalya vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen, ıslak imzalı olarak beyan edilmelidir. İtalya Ticari Vize Başvuru Formunu aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
• Ticari görüşme gerçekleştirilecek İtalyan şirketinden temin edilmiş davet yazısı: İtalya’daki şirketten bulunan ticari davetiye formunun şirketin resmi yetkilisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı şekilde temin edilmiş belgesi. Davet yazısını imzalayan İtalyan yetkiliye ait Ulusal kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (imzalayan kişinin imzası bulunmalıdır). Davet formunu imzalayan şirket yetkilisi Avrupa Birliği vatandaşı değil ise İtalya oturum izni kartı fotokopisi.
• İtalya’da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale (ticaret sicil)
• Temin edilmiş olunması halinde ise İtalyan şirketi ile aranızda bulunan fatura, akreditasyon anlaşmalarına dair suretler
• Fuara katılım gerçekleştirilecek olunması halinde; fuar giriş kartı veya katılıma ilişkin dökümanlar
• Biometrik Fotoğraf: İtalya Ticari Schengen vize başvurularında kullanılacak fotoğraflar; 2 adet, 3,5×4,5 cm ölçülerinde, İtalya vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış.
• Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi
• Finansal Durumu Gösterir Belgeler: İtalya Ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.
o İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır. Ayrıca İtalya ticari vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.
• İtalya Ticari Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten İngilizce dilekçe: İtalya ticari vize müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına İtalya konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır. İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, İtalya’ ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.
Kişi İşveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,
Kişi Emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.
Kişi Devlet Dairesi Çalışanı ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.
• Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe:
• İtalya vizesi müracaatında bulunacak kişi eğer, İtalya seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.
• Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler
o Vergi levhası – İtalya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren
o Faaliyet belgesi – İtalya Ticari vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.
o Şirketin imza sirküleri – İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.
o Şirketin ticaret sicil gazetesi – İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.
• Kişinin Çalıştığını Gösterir Belgeler
o İtalya Ticari vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.
o Seyahat amacını ve gidilecek ülkeyi destekleyen bilgi belgeleri
o İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişilerin İtalya’ da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. İtalya vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.
o İtalya dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. İtalya Ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.
o İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya seyahatinin içeriği ticari olması halinde İtalyan Şirketinin antetli kağıdına Davetiye belgesi.
o İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya’ da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.
Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar
Kişi Emekli ise,
• Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,
• Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları
Kişi Çiftçi ise,
• Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.
• Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar
• Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi
• Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.
• Pasaport fotokopileri, İtalya Ticari vize başvuru işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri
İtalya Ticari Vizesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
1.İtalya ticari vize başvurusunda randevu alma zorunluluğu var mıdır?
İtalya ticari vize başvurularında randevu almak zorunludur. İtalya ticari vizesi kısa süreli Schengen vizesi kategorisinde olduğundan randevu işlemleri Konsolosluk tarafından outsource edilen vize başvuru merkezlerinde yapılmaktadır. İtalya ticari vize randevusu online olarak alınabilmektedir, telefonla randevu alımı yapılmamaktadır.
2.İtalya vize randevusuna şahsen gelmeme gerek kalmadan başvuru yapabilir miyim?
Eğer son 5 yıl içinde aldığınız Schengen vizenizde tanımlı parmak iziniz varsa vize randevusuna şahsen gelmeden, üçüncü kişilere yetki yazısı vererek işlem yapmanız mümkündür. İtalya ticari vize işlemlerinde yetki yazısı vereceğiniz, sizin adınıza işlemlerinizi yürütecek danışmanlık firmalarının kurumsal özellik taşımasına dikkat etmeniz tavsiye olunur. Son beş yılda alınan Schengen vizelerinde VIS ibaresi olmayan yolcular ise vize randevusuna şahsen gelmeleri ve parmak izlerini ibraz etmeleri İtalya Konsolosluğu tarafından talep edilmektedir.
3.İtalya ticari vize işlemlerinde parmak izi ibrazı zorunlu mu?
25 Eylül 2014 tarihinden itibaren İtalya Schengen vizesi başvurularında biyometrik parmak izi verme zorunlu hale getirilmiştir. İlk kez İtalya ticari Schengen vizesi müracaatında bulunan kişiler vize randevusuna şahsen gelerek parmak izlerini vermelidirler. Son 5 sene içinde alınan Schengen vize işlemlerinde parmak izin veren kişiler vize başvurularını yetki yazısı verdikleri kurumlar aracılığı ile başvuru evraklarını iletebilirler ve parmak izi vermelerine gerek yoktur. Ancak başvurudan parmak izi verme prosedürü İtalya Konsolosluğundan teyit edilmesi tavsiye olunur. İtalyan Konsolosluğu bazı durumlarda daha önceden geçerli parmak izi olan kişilerden yeniden parmak izi isteme hakkını saklı tutar.
4.İtalya ticari vizesi kaç günde çıkar?
İtalya ticari vizesinin sonuçlanma süresi başvuru yapılan İtalya Konsolosluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Başvuru yapılan dönemdeki yoğunluk ve vize türüne göre bu süreler değişebilir. İstanbul İtalya başkonsolosluğuna yapılan başvurular 4 ila 5 iş günü içinde sonuçlanırken, Bursa ve Trabzon’dan yapılan başvuruların sonuçlanma süresi günü bulabilmektedir. Eksiksiz evraklarla yapılan başvurularda işlem süresi, Konsolosluğun durumuna göre 5 ila 7 iş gününde değerlendirilebilmektedir.
5.İtalya vizesi başvurularında İtalya Konsolosluğu ve İtalya Büyük elçiliği arasında yetki alanı ayrımı var mıdır? Trakya vize işlemleri hangi İtalyan Konsolosluğunun yetki alanındadır? Adana ve Gaziantep’te bulunan kişiler hangi İtalya Konsolosluğuna başvuruda bulunmalıdır?
İtalya vize işlemlerinde yetkili olan kurumlar, İtalya İstanbul Başkonsolosluğu, İtalya İzmir Konsolosluğu ve Ankara İtalyan Büyüleyiciliğidir. Trakya bölgesinde ikamet edenler veya çalıştıkları şirketin kaydı bu bölgede olanlar başvurularını İstanbul İtalyan Başkonsolosluğuna yapmalıdırlar. Bursa, Gümüşhane, Samsun, Çanakkale, Erzincan, Trabzon, Rize, Sinop, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ İtalya İstanbul Başkonsolosluğunun görev alanındadır.
Bolu, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Kütahya, Yozgat, Düzce İtalya Ankara Büyük elçiliğinin görev alanında bulunmaktadır
Antalya, Adana, Elazığ, Bitlis, Muğla, Gaziantep ,K.Maraş, Afyon, Isparta, Malatya, Hatay, Denizli, Konya, Mersin, Diyarbakır’da ikamet eden kişilerin başvuruları İzmir İtalyan Konsolosluğu tarafından kabul edilmektedir.
6. İtalya vize başvurularında işlem süresini hızlandırmak için VIP hizmetten alınabilir mi? VIP başvuru ile işlem süresi kısalır mı?
İtalya ticari vizesi işlemlerinde VIP başvurular 48 ila 72 saat içinde sonuçlanmaktadır. İtalya’ya ticari amaçlı olarak acil seyahat etmesi gereken iş adamları VIP başvuru ile vize işlem süresini kısaltabilmektedirler. Son 5 yıl içinde diğer Schengen vizesi işlemlerinde parmak izi ibrazında bulunmuş yolcular parmak izi vermeden sadece İtalya vizesi için gerekli güncel evrakları vize başvuru merkezine teslim ederek işlemlerini yapabilmektedirler. Ancak İtalya vize işlemlerinde İtalyan Konsolosluğu tarafından akredite edilen vize başvuru merkezleri evrakları kargo ile kabul etmemektedirler. Bununla birlikte yetki yazısıyla vize işlemlerinizi sizin adınıza yürütmenizi sağlayan danışmanlık firmaları aracılığı ile evraklarınızın teslimi ve takibi yapılabilmektedir.
7. Kahramanmaraş’tan İtalya ticari vize başvurusu nasıl yapılır?
Kahramanmaraş’tan İtalya ticari vize başvuruları İtalya İzmir Konsolosluğu tarafından değerlendirilmektedir. Diyarbakır, Mardin, Hatay, Adana Gaziantep, Konya, Batman, Şırnak, Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri İtalya Konsolosluğu İzmir’in görev alanında bulunmaktadır. İtalyan Konsoloslukları Türkiye’de illere göre görev alanı dağılımına göre başvuruları kabul etmektedir. İtalya Ankara Büyük elçiliği Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir’den yapılan başvuruları değerlendirmektedir.
8. İkametgahım Gaziantep’te ama İstanbul’da çalışıyorum, başvurumu İstanbul’dan yapabilir miyim?
SGK işe giriş bildirgenizde çalıştığınız şirketin kurulumu ve adresi İstanbul ise başvurununuz İstanbul İtalya Başkonsolosluğuna yapabilirsiniz.
9. İtalya ticari amaçlı yapılacak vize işlemlerinde davet yazısı formatı nasıl olmalıdır? Mail yoluyla gönderilen davet yazıları kabul edilir mi?
İtalya ticari vize başvurularında İtalyan şirketinin antetli kağıdına yazılacak davet yazısı kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmalıdır. Bunun yanı sıra davet eden şirketin yetkilisinin İtalyan kimlik kartı veya pasaport fotokopisi ibraz edilmelidir. Ticari davetiyeyi gönderen kişi İtalya vatandaşı değilse oturum kartı ve pasaportunun fotokopisini de göndermelidir. Davetiye gönderen İtalya şirketinin Oda Sicil Kaydı (Visura Camerale) ve İtalya’daki şirket tarafından doldurulması gerekli olan ek ticari davetiye formu eksiksiz beyan edilmeli, imzalar uyumlu olmalıdır. Davetiye mektubu e-mail ile gönderilebilmektedir ancak İtalya’daki firma yetkilisi tarafından imzanmış ve firma kaşesi taşıyan davetiye mektupları kabul edilmektedir. Davet eden firma yetkilisinin pasaport, kimlik veya oturum kartı bilgileriyle birlikte sunulması gerekmektedir.

10. İtalya ticari vize başvurularında vize talep dilekçeleri hangi dilde yazılmalıdır?
Ticari vize talep dilekçeleri ilgili İtalya Konsolosluğuna hitaben İtalyanca veya İngilizce yazılarak şirketin antetli kağıdına imza ve kaşeli olarak ibraz edilmelidir. Ticari vize talebinde bulunan kişinin (çalışan veya şirket sahibi) şirketteki pozisyonu, ticari seyahatin amacı ve seyahatin tarihleri dilekçede yer almalıdır.
11. İtalya ticari vize başvurularında uçak veya otel rezervasyonu satın alınması zorunlu mudur? Rezervasyon kabul edilir mi? Rezervasyon düştüğü durumda ret alır mıyım?
İtalya ticari vizesi başvurularında otel rezervasyonu ve uçak biletinin rezervasyonu kabul edilebilmektedir ancak başvurunun durumuna göre İtalya Konsolosluğu veya ilgili diplomatik misyon satın alınmış uçak ve otel rezervasyonu talep edebilmektedir.
12. Pasaportum İtalya Konsolosluğunda işlem deyken başka bir vize başvurusunda bulunabilir miyim?
Pasaportunuz İtalya Konsolosluğunda işlem deyken ve vize başvurunuz değerlendirilirken pasaportunuzu geri çekmeniz mümkün değildir. Vizeniz onay aldığı takdirde Schengen vize etiketi pasaportunuzun boş sayfasına işlenecektir.
13. İtalya ticari vize başvurularında pasaport süresi seyahatten sonra ne kadar olmalıdır?
İtalya ticari vize işlemlerinde kullanılacak seyahat belgesi seyahat sonrası en az 3 ay geçerli ve son 10 yıl içinde çıkarılmış bir pasaport olmalıdır. Pasaportunuzda ticari Schengen vizesi etiketinin işlenebileceği en az 2 adet boş sayfa olmalıdır.
14. İtalya’dan 6 ay önce vize aldım. Tekrar aynı evrakları vermem gerekiyor mu?
İtalya vizesi için her yeni başvuruda seyahat tarihinizle uyumlu güncel vize evraklarını ibraz etmeniz gerekmektedir. Sunacağınız evraklarda bulunan tarihler seyahat tarihinizle uyumlu olmalıdır. İtalya veya başka bir Schengen ülkesinden daha önceden vize almış olmanız, size vize evraklarını hazırlamanız açısından herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır. 6 ay veya 3 ay önceki vize başvurunuzda sunduğunuz evrakları yeni vize başvurunuzda kullanamazsınız ancak vergi levhası, ticari sicil gazetesi, faaliyet belgesi ve imza sirküleri gibi evraklar benzer olabilir. Bununla birlikte tarihlerinin geçerliliğine dikkat etmeniz tavsiye olunur.
15. İtalya Konsolosluğu hangi durumlarda mülakata çağırır?
Evrakların eksik ibraz edildiği, daha önceki vizelerin yanlış şekilde kullanıldığı, finansal belgelere dair tutarsızlıkların tespit edildiği durumlarda İtalya Konsolosluğu ve İtalya Büyük elçiliği vize başvuru sahibini Konsolosluğa şahsen görüşmeye çağırabilir. Mülakata giderken vize takip numaranızı bilmeniz ve belirtmeniz gerekmektedir. Vize takip numarası vize başvuru merkezinden alınmaktadır. Sunduğunuz evrakların ülkeye geri dönüş garantisi taşıması gerektiğini ve sahte evraklarla yapılan başvuruların ret ile sonuçlandığını unutmayınız. İtalya Konsolosluğu sunduğunuz evraklara dair detay, İtalya’daki firma ile ticari ilişkinizi ve bağınızı belgeleyen dokümanları sizden talep edebilme hakkına sahiptir.
16. Vizeyi doğru kullanmak ne demektir?
İtalya ticari vizesinin doğru kullanımı Schengen vize etiketi üstünde size verilen hakların doğru şekilde kullanılmasıdır. Vize bitiş tarihinizden önce ülkeden ayrılmanız, kalış süresi ve giriş sayısına dikkat etmeniz, rezervasyonların geçerli olması vizenin doğru kullanımına örnektir. Doğru kullanılmayan vizeler sonradan yapacağınız vize başvurularının sonucunu riske atabilmektedir.
17. İtalya ticari vizesini çok girişli ve uzun süreli nasıl alabilirim?
İtalya ticari vizesinin ne kadar süre ile ve kaç girişli olarak verileceği bütünüyle İtalya Konsolosluğunun inisiyatifindedir. Bununla birlikte eğer İtalya’da ticari bağlantı içinde olduğunu firma ile ilişkinizi destekleyici ek evraklarla ispat ederek ve sıklıkla İtalya’ya seyahat etmenizi gerektirecek durumları rasyonel ve prosedüre uygun belgeleri göstererek uzun süreli ve çok girişli vize talebinde bulunmanız tavsiye olunur. Ayrıca önceden alınan Schengen vizelerini de doğru kullanılmış olması gerekir. Bununla birlikte vize onay yetkisi tamamen İtalya Konsolosluğunun yetkisi dahilinde olduğundan vizenin onay veya vize süresinin uzunluğuna dair herhangi bir garanti mevcut değildir.
18. İtalya Ticari Vizesi Ücreti Nedir?
İtalya ticari vize ücretleri, İtalyan konsolosluklarının vize harç bedelleri ve vize başvuru merkezi hizmet ve ek hizmet bedellerini kapsar. İtalya Konsolosluğu Schengen vize prosedürleri doğrultusunda, başvuruları kendisi tarafından yetki verilen vize işlem merkezleri ve vize başvuru merkezleri ile kabul edilmektedir. İtalya ticari vize başvuru bedeli 2018 yılı itibariyle 80 Euro’dur ancak bu bilginin seyahatten önce İtalya Konsolosluğu vize bölümünden teyit edilmesi gerekmekte olup, vize harç bedelleri ve hizmet bedelleri döneme göre güncellenebiliyor. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan , Rusya, Moldovya ve Ukrayna ve Arnavutluk vatandaşlarına uygulanan vize ücreti 2019 itibariyle 55 Euro’dur. İtalya VIP vize başvuruları 48 ile 72 saat arasında değişen bir sürede sonuçlanmaktadır.Bu ndenele harç ve hizmet bedelleri farklılık gösterebilmektedir.
19. Vize alındıktan sonra yapmanız gerekenler?
İtalya ticari vizenizi aldıktan sonra vize etiketinizde ülkeye giriş ve çıkış tarihlerinizi, kaç giriş hakkınızı olduğunu, kaç gün İtalya’da kalacağınız bilgilerini göreceksiniz. Kalış süresi ve giriş sayısına dikkat etmeniz vizenizin doğru şekilde kullanımı olacaktır. Eğer İtalya’dan sonra başka ülkelere de ziyarette bulunacaksanız bu ülkeler için yatırmış olduğunuz ulaşım ve otel rezervasyonlarınızın veya satın alınmış biletlerinizin fotokopisini yanınızda taşıyınız.
20. Sınırdan geçerken dikkat edilmesi gerekenler? Sınırda neden tekrar parmak izi alınır?
İtalya ticari vizesi onaylanan kişiler kapıda yeniden parmak izi ibraz etmezler, parmak izi verme işlemi Türkiye’deki vize başvuru merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Seyahatten önce rezervasyonlarınızın düşüp düşmediğinden ve geçerli, olduğundan emin olunuz.
21. Vize reddi aldım. İtiraz hakkım var mıdır? Tekrar ne zaman başvuru yapabilirim?
İtalya vize başvurunuzun ret ile sonuçlandığı durumda itiraz etme hakkınız vardır. Vize sonucuna itiraz dilekçesi başvuru sahibi tarafından yazılmalı gerekiyorsa ek evraklar ve şirket evraklarıyla desteklenmelidir. Ret sebebinizi dikkatle okuyunuz ve itiraz dilekçenizi bu doğrultuda yazınız. Vize reddine itiraz dilekçeleri e-mail ile yapılmamaktadır
22. Vize başvuru ret ile sonuçlanırsa ödediğim ücretin geri iadesi olur mu?
İtalya ticari vizesi ret ile sonuçlandığı durumda vize harç bedeli ve vize işlem ücretlerinin geri ödemesi yapılmamaktadır. Schengen kuralları gereği başvuru yapıldıktan ve vize ücreti ödendiğine dair dekont başvuru evraklarına eklenerek İtalya Konsolosluğuna teslim edildikten sonra ücretlerin geri ödemesi yapılmamaktadır.

Web Design BangladeshBangladesh online Market